Προϊόντα και υπηρεσίες για επιχειρήσεις

Αποκτήστε την γνώση και τα εργαλεία που χρειάζεστε για να αναπτύξετε αποτελεσματικές στρατηγικές και για να αποκτήσετε επικερδείς πελάτες

Ο στόχος μας; Να σας προσφέρουμε την γνώση που χρειάζεστε για να πετύχετε τους στόχους σας

  • Συλλέξτε τα πιο αξιόπιστα και περιεκτικά εταιρικά και καταναλωτικά δεδομένα
  • Υιοθετείστε προηγμένες μεθόδους στατιστικής ανάλυσης για να προωθήσετε την ανάπτυξη σας
  • Ερμηνεύστε/Αξιολογείστε πληροφορίες με τους σωστούς τρόπους για καλύτερη υποστήριξη της λήψης αποφάσεών σας και για επίτευξη ταχύτητας, κλιμάκωσης και ανάπτυξης

Η Experian®, διατηρώντας ηγετική θέση στον κλάδο, παρέχει την γνώση που απαιτείται προκειμένου να βοηθήσει τις επιχειρήσεις να εισχωρήσουν σε νέες αγορές, να βελτιώσουν τα ποσοστά ανταπόκρισης των πελατών και να αυξήσουν τα έσοδά τους.

Τα εργαλεία μας συλλογής (collection tools) βελτιώνουν την αποδοτικότητα των λειτουργιών της επιχείρησης και βελτιστοποιούν τις διαδικασίες ανάκτησης οφειλών. Τα δεδομένα και τα προηγμένα analytics που εφαρμόζουμε βοηθάνε τις εταιρείες να μεγιστοποιούν τις επενδύσεις τους μέσω της πιο αποτελεσματικής επικοινωνίας με τους πελάτες τους. Επιπλέον, μέσω της εξειδίκευσής μας ως στρατηγικός συνεργάτης, βοηθάμε τους πελάτες μας να προστατεύουν τους πελάτες και τις επιχειρήσεις τους με τεχνολογικά εργαλεία και γνώση που αποτρέπουν τις ενδεχόμενες απάτες.

Υπηρεσίες για τον Πιστωτικό Τομέα

Βοήθεια σε οργανισμούς για την εκτίμηση των κινδύνων και των οφελών όσον αφορά στην παροχή πίστωσης σε καταναλωτές και επιχειρήσεις. Η γνώση που παρέχουμε δίνει τη δυνατότητα στους πελάτες μας να παίρνουν τεκμηριωμένες αποφάσεις δανειοδότησης.

Analytics Λήψης Αποφάσεων

Παρέχουμε λύσεις ανάλυσης και εξειδικευμένα προϊόντα λογισμικού για να επιτρέπουμε στους οργανισμούς να αυξάνουν την ταχύτητα και να βελτιώνουν την ποιότητα της διαδικασίας λήψης αποφάσεών τους. Βοηθάμε τους πελάτες μας να βελτιστοποιούν τις στρατηγικές δανειοδότησής τους για την καλύτερη ανταπόκριση στους πελάτες τους και τη γρήγορη υλοποίηση αλλαγών.

Υπηρεσίες Marketing

Βοηθάμε τους οργανισμούς να βρίσκουν νέους πελάτες και να αναπτύσσουν παράλληλα τις υφιστάμενες σχέσεις τους. Παρέχουμε επίσης τη δυνατότητα επικοινωνίας με ενδεχόμενους πελάτες με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο και τις καταλληλότερες προσφορές.