ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚA ΠΡΟΪOΝΤΑ & ΥΠΗΡΕΣIΕΣ

ΑΠΟΚΤΗΣΤΕ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΙΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΕΣΤΕ
ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΤΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ
ΚΑΙ ΝΑ ΑΠΟΚΤΗΣΕΤΕ ΚΕΡΔΟΦΟΡΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ

Ο στόχος μας; Να σας παρέχουμε τις γνώσεις που χρειάζεστε για να πετύχετε τους στόχους σας

  • Συλλογή των ακριβέστερων και πιο αναλυτικών δεδομένων για επιχειρήσεις και καταναλωτές
  • Ανάπτυξη των πλέον προηγμένων μεθόδων στατιστικής ανάλυσης
  • Συνδυασμός και παρουσίαση αυτών των πληροφοριών με κατανοητούς τρόπους, ώστε οι επιχειρήσεις να μπορούν να λαμβάνουν καλύτερες αποφάσεις και να επιτυγχάνουν μεγαλύτερη κερδοφορία

Κατέχοντας ηγετική θέση στον κλάδο της, η Experian προσφέρει γνώσεις και πληροφορίες που βοηθούν τις επιχειρήσεις να στοχεύουν σε νέες αγορές, να βελτιώνουν τα ποσοστά απόκρισης των πελατών και να αυξάνουν τα έσοδά τους. Η εταιρεία διατηρεί εκτεταμένες βάσεις πιστωτικών δεδομένων, οι οποίες δίνουν τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να παρέχουν χορηγήσεις κατά επικερδή τρόπο και να ελαχιστοποιούν τους πιστωτικούς κινδύνους. Τα εργαλεία εισπράξεων της Experian βελτιώνουν τη λειτουργική απόδοση και βελτιστοποιούν την ανάκτηση χρεών. Τα δεδομένα και τα εργαλεία ανάλυσης βοηθούν τις επιχειρήσεις να μεγιστοποιούν την απόδοση των επενδύσεών τους στον τομέα του μάρκετινγκ, επικοινωνώντας αποτελεσματικότερα με τους πελάτες τους. Επιπλέον, μέσω της τεχνογνωσίας της, η Experian βοηθά τους πελάτες της να προστατεύουν τα περιουσιακά στοιχεία τους, παρέχοντας εργαλεία και γνώσεις που συμβάλλουν στην πρόληψη της απάτης.

Απόκτηση πελατείας και πληροφορίες για την αγορά

Εντοπισμός των αξιόχρεων επιχειρήσεων και των καταναλωτών που είναι πιθανότερο να ανταποκριθούν σε νέες προσφορές. Χρησιμοποιώντας τις τεράστιες βάσεις δεδομένων, τις πλατφόρμες στοχευμένου μάρκετινγκ και τις πληροφορίες για την αγορά που διαθέτει η Experian, η διαδικασία απόκτησης πελατείας μπορεί να γίνει πιο αποδοτική και λιγότερο ριψοκίνδυνη. Βελτιστοποιήστε τις προσπάθειές σας στοχεύοντας μόνο στους βιώσιμους πελάτες που είναι πιο πιθανό να μεταστραφούν και να επιλέξουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της επιχείρησής σας.

Υπηρεσίες μάρκετινγκ

Οι υπηρεσίες μάρκετινγκ της Experian βοηθούν τις επιχειρήσεις να στοχεύουν και να έρχονται σε επαφή με τους πελάτες τους μέσω έξυπνων και αποδοτικών προγραμμάτων μάρκετινγκ. Εστιάζοντας σε τρεις βασικούς τομείς – δεδομένα, πλατφόρμες και εργαλεία ανάλυσης – η Experian παρέχει σε κορυφαίες στον κόσμο εταιρείες τις πληροφορίες, την τεχνολογία και την τεχνογνωσία που χρειάζονται για να αναπτύσσουν επικερδείς και μακροχρόνιες σχέσεις με τους πελάτες τους.

Προφίλ και διαχείριση των πελατών

Μεγιστοποιήστε τις σχέσεις με τους πελάτες σας, χρησιμοποιώντας εργαλεία που σας βοηθούν να υλοποιείτε επιτυχημένες στρατηγικές διαχείρισης πελατών και χαρτοφυλακίων χορηγήσεων. Κατανοήστε καλύτερα τους πελάτες σας και ενισχύστε τις σχέσεις σας με αυτούς. Η τεχνογνωσία της Experian στον τομέα της διαχείρισης δεδομένων συνδυάζει προηγμένες τεχνικές αξιολόγησης και ανάλυσης.

Διαχείριση κινδύνων

Στη σημερινή ευμετάβλητη οικονομία, η διαχείριση των κινδύνων είναι ουσιαστικής σημασίας για τον περιορισμό της μείωσης των κερδών. Τα προγράμματα της Experian χρησιμοποιούν προγνωστικά μοντέλα αξιολόγησης για καλύτερη κατανομή του χαρτοφυλακίου σας, ενώ οι προηγμένες εφαρμογές παρέχουν μηχανισμούς αυτόματης ενεργοποίησης (triggers) και υπηρεσίες ειδοποίησης οι οποίες σας παρέχουν τη δυνατότητα να παρακολουθείτε, να αναλύετε και να ενεργείτε άμεσα ώστε να μειώνετε τις απώλειες και να εντοπίζετε ευκαιρίες για πρόσθετα έσοδα.

Απάτη και ταυτοποίηση

Εντοπίστε περιστατικά απάτης και προστατέψτε την επιχείρηση και την περιουσία σας χρησιμοποιώντας τα εργαλεία διερεύνησης και επαλήθευσης ταυτότητας, τις υπηρεσίες προστασίας από απάτη, καθώς και τα πολλά άλλα είδη συστημάτων επαλήθευσης που προσφέρει η Experian.

Είσπραξη και ανάκτηση οφειλών

Εντοπισμός των ανεξόφλητων λογαριασμών, προσδιορισμός των χαρτοφυλακίων χρέους που έχουν το μεγαλύτερο δυναμικό εσόδων, προσαρμογή των διαδικασιών είσπραξης ανά κατηγορία χρέους και χρήση των εργαλείων ανάλυσης δεδομένων και του λογισμικού της Experian για τη διαχείριση και τη μεγιστοποίηση των αποτελεσμάτων που αποφέρουν οι προσπάθειες ανάκτησης χρεών.

Επικύρωση πληρωμών

Οι λύσεις διεκπεραίωσης και επικύρωσης πληρωμών που προσφέρει η Experian βοηθούν τις επιχειρήσεις να ελέγχουν τα έξοδά τους, να μειώνουν τους κινδύνους και να βελτιώνουν την εξυπηρέτηση των πελατών τους, να αποτρέπουν τις απάτες και να αυξάνουν την αποδοτικότητά τους.

  • © Experian 2019. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος.