Υπηρεσιες μαρκετινγκ

Υποστηριξη των επιχειρησεων για την ευρεση και τη διατηρηση των πελατων τους

Υπηρεσίες μάρκετινγκ

Η Experian® διαθέτει και διαχειρίζεται εκτεταμένες βάσεις δεδομένων με πληροφορίες (γεωγραφικές, δημογραφικές, χρηματοοικονομικές και τρόπου ζωής) για εκατομμύρια καταναλωτές σε ολόκληρο τον κόσμο, και αυτό της παρέχει μια μοναδική δυνατότητα: μπορεί να βοηθήσει τις επιχειρήσεις ώστε να επεκταθούν σε νέες δραστηριότητες και να αναπτύξουν καλύτερες στρατηγικές διατήρησης της πελατείας τους, για να μεγιστοποιήσουν την απόδοση των υφιστάμενων σχέσεών τους.

Η Experian παρέχει στους πελάτες της σημαντικές πληροφορίες για τις αγοραστικές προτιμήσεις. Βοηθάει τους πελάτες της να σχεδιάζουν και να εκτελούν εκστρατείες μάρκετινγκ. Μέσω της χρήσης προηγμένων εργαλείων ανάλυσης, προβλέπει ποιοι καταναλωτές είναι πιθανότερο να ανταποκριθούν σε προσφορές και ποιος δίαυλος επικοινωνίας είναι ο καλύτερος. Προσαρμόζει τις βάσεις δεδομένων για κάθε επιχείρηση με την οποία συνεργάζεται, χρησιμοποιώντας τα δικά της δεδομένα. Έτσι, οι επιχειρήσεις μπορούν να επικοινωνούν με τους πελάτες τους κατά τρόπο πιο προσωπικό και πιο αποτελεσματικό. Συνδυαστικά, οι ενέργειες αυτές βοηθούν τις επιχειρήσεις να βελτιώνουν την απόδοση των επενδύσεών τους.

Οι υπηρεσίες προβλέψεων της εταιρείας επιτρέπουν στις επιχειρήσεις να ενημερώνονται για τις αναδυόμενες τάσεις ώστε να παραμένουν μπροστά από τους ανταγωνιστές τους. Η Experian προσφέρει λογισμικό ταυτοποίησης και συλλογής πληροφοριών μάρκετινγκ στο Internet, που επιτρέπει στις επιχειρήσεις να παρακολουθούν την επισκεψιμότητα του δικτυακού τόπου τους και να αξιολογούν την αποδοτικότητα των συλλεγόμενων δεδομένων του ηλεκτρονικού μάρκετινγκ.

Οι υπηρεσίες μάρκετινγκ της Experian περιλαμβάνουν προγράμματα ειδικά σχεδιασμένα για επιχειρήσεις πώλησης μέσω καταλόγων, εμπόρους λιανικής, τράπεζες και επιχειρήσεις πιστωτικών καρτών, πελάτες στον κλάδο του αυτοκινήτου, μεσίτες πληροφοριών, εταιρείες παροχής υπηρεσιών B2B και πολλούς άλλους.

Τα εξαιρετικά ακριβή, ποιοτικά δεδομένα που παρέχουμε έχουν επιτρέψει αφενός σε μη κερδοσκοπικές οργανώσεις να μεγιστοποιήσουν την αποδοτικότητα των ενεργειών συγκέντρωσης κεφαλαίων τους και αφετέρου έχουν βοηθήσει κορυφαίες στον κόσμο εταιρείες να αυξήσουν τα κέρδη τους και να λειτουργούν πιο αποδοτικά.

Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες μάρκετινγκ της Experian βοηθούν τις επιχειρήσεις στους τομείς της Απόκτησης και της Διαχείρισης πελατείας, της Διαχείρισης περιστατικών απάτης, της Διαχείρισης κινδύνων και της Είσπραξης οφειλών.

  • © Experian 2018. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος.