ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Αξιολογηση των κινδυνων και της αποδοσης των χορηγουμενων πιστωσεων

Πιστωτικές υπηρεσίες

Η Experian® διαθέτει 15 γραφεία καταναλωτικής πίστης ανά τον κόσμο και τηρεί πληροφορίες για περισσότερους από 400 εκατομμύρια καταναλωτές.

Οι πληροφορίες της Experian βοηθούν τις εταιρείες να αξιολογούν τους κινδύνους και τις αποδόσεις που σχετίζονται με τη χορήγηση πιστώσεων σε καταναλωτές και επιχειρήσεις, ενώ οι υπηρεσίες της βοηθούν τους πελάτες να μεγιστοποιούν την κερδοφορία των χαρτοφυλακίων τους. Πέραν της λήψης πληροφοριών πιστοληπτικής αξιολόγησης, οι επιχειρήσεις μπορούν να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες ειδοποίησης της Experian για να ενισχύουν τις ενέργειες μάρκετινγκ, να διαχειρίζονται τους κινδύνους και να βελτιώνουν τις σχέσεις με τους πελάτες τους.

Οι εφαρμογές της Experian βοηθούν τις επιχειρήσεις λιανικής πώλησης να διασφαλίζουν τις συναλλαγές τους και να προλαμβάνουν περιπτώσεις απάτης. Οι πιστωτικές υπηρεσίες της εταιρείας βοηθούν επίσης τους πελάτες σε κάθε φάση της διαδικασίας είσπραξης οφειλών. Με τις κορυφαίες στον κλάδο πληροφορίες που διαθέτει η εταιρεία, οι δανειστές μπορούν να λαμβάνουν καλύτερες αποφάσεις χορηγήσεων, μειώνοντας το χρόνο διεκπεραίωσης και ελαχιστοποιώντας ταυτόχρονα τον κίνδυνο.

Επιπλέον, τα πιστωτικά προϊόντα και οι υπηρεσίες της Experian βοηθούν τις επιχειρήσεις στους τομείς της Απόκτησης και της Διαχείρισης πελατείας, της Διαχείρισης περιστατικών απάτης, της Διαχείρισης κινδύνων και της Είσπραξης οφειλών.

  • © Experian 2018. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος.