Αναλυση αποφασεων

Διαχειριση και αυτοματοποιηση των καθημερινων διαδικασιων ληψης μεγαλου ογκου αποφασεων

Ανάλυση αποφάσεων

Η ανάλυση αποφάσεων βοηθά τους οργανισμούς να μετατρέπουν τα δεδομένα σε πολύτιμες επιχειρηματικές αποφάσεις. Χρησιμοποιώντας εργαλεία ανάλυσης, μοντέλα αξιολόγησης και εφαρμογές λογισμικού για την αξιολόγηση δεδομένων, η ανάλυση βοηθά τις επιχειρήσεις να διαχειρίζονται τους πιστωτικούς κινδύνους, να προλαμβάνουν τις απάτες, να αξιοποιούν ευκαιρίες μάρκετινγκ και να αυτοματοποιούν τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων.

Η ανάλυση προβλέπει συμπεριφορές, επιτρέποντας στους δανειστές να προσδιορίζουν την ποιότητα των αιτούντων και να αποκλείουν αυτούς που δεν πληρούν τα καθορισμένα κριτήρια κινδύνου. Αυτός ο τρόπος λήψης αποφάσεων βοηθά τις επιχειρήσεις να καθορίζουν τις τιμές και τους όρους των νέων προσφορών. Η ανάλυση βοηθά επίσης τις επιχειρήσεις να διατηρούν τα έξοδά τους σε χαμηλά επίπεδα, ώστε να παρέχουν πιο σωστές προσφορές στους πελάτες τους.

Η τεχνογνωσία της Experian στην ανάλυση αποφάσεων εκτείνεται σε διάφορους κλάδους, συμπεριλαμβανομένου του τραπεζικού τομέα, των επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας, των τηλεπικοινωνιών, της χρονομεριστικής μίσθωσης, των ασφαλίσεων, της αγοράς αυτοκινήτων, του ενυπόθηκου δανεισμού, της λιανικής τραπεζικής, του δημοσίου τομέα, των ταχυδρομικών παραγγελιών, των μικρών επιχειρήσεων και του δανεισμού χωρίς εγγυήσεις.

Ο τομέας ανάλυσης αποφάσεων παρέχει δύο βασικές υπηρεσίες:

  • Πιστωτική ανάλυση
  • Υποστήριξη αποφάσεων (περιλαμβάνει τη διαχείριση κινδύνων)

Οι υπηρεσίες ανάλυσης αποφάσεων της Experian βοηθούν τις επιχειρήσεις στους τομείς της Απόκτησης και Διαχείρισης πελατείας, της Διαχείρισης περιστατικών απάτης, της Διαχείρισης κινδύνων και της Είσπραξης οφειλών.

Στατιστική ανάλυση

Ο τομέας στατιστικής ανάλυσης, ο οποίος επιτρέπει στους πελάτες να λαμβάνουν αποδοτικότερες αποφάσεις, παρέχει τέσσερις βασικές υπηρεσίες: αξιολόγηση, διαχείριση στρατηγικής, βελτιστοποίηση στρατηγικής και επεξεργασία αιτήσεων.

Αξιολόγηση

Η αξιολόγηση επιτρέπει στις εταιρείες να διαχειρίζονται τα χαρτοφυλάκιά τους πιο αποδοτικά, παρέχοντας έναν τρόπο αποτίμησης των κινδύνων και καθορισμού των προοπτικών πληρωμής στη φάση της είσπραξης με μεγάλη ακρίβεια.

Διαχείριση στρατηγικής

Η διαχείριση στρατηγικής βοηθά τις επιχειρήσεις να δοκιμάζουν νέες στρατηγικές σε κάθε στάδιο των πελατειακών τους σχέσεων, συμπεριλαμβανομένης της έρευνας για υποψήφιους πελάτες, της επεξεργασίας αιτήσεων και της απόκτησης, διαχείρισης και ανάπτυξης πελατείας.

Βελτιστοποίηση στρατηγικής

Η βελτιστοποίηση στρατηγικής μεγιστοποιεί την κερδοφορία και την απόδοση των επενδύσεων, προσδιορίζοντας την πλέον επικερδή απόφαση για κάθε συνεργασία.

Επεξεργασία αιτήσεων

Η επεξεργασία αιτήσεων βελτιστοποιεί τις επιχειρηματικές διαδικασίες, αυτοματοποιώντας την πρόσκτηση πελατείας και ελαχιστοποιώντας τα περιστατικά απάτης. Μειώνει επίσης το χρόνο διεκπεραίωσης της διαδικασίας δανειοδότησης.

  • © Experian 2018. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος.