Θα σας βοηθήσει να κάνετε συνειδητές αποφάσεις.

Η Experian Ελλάδος προσφέρει ένα μοναδικό συνδυασμό στατιστικών, δεδομένων και λογισμικού που μετατρέπει τα δεδομένα σε πολύτιμη γνώση.

Υπηρεσίες για τον πιστωτικό τομέα

Βοήθεια στους οργανισμούς για την αξιολόγηση των κινδύνων και των ωφελημάτων που σχετίζονται με την παροχή πίστωσης σε καταναλωτές και επιχειρήσεις. Η πληροφόρησή μας επιτρέπει στους πελάτες να λαμβάνουν δανειοδοτικές αποφάσεις με καλύτερη ενημέρωση.

Ανάλυση αποφάσεων

Παροχή δεξιοτήτων ανάλυσης και εξειδικευμένων προϊόντων λογισμικού που επιτρέπουν στους οργανισμούς να αυξάνουν την ταχύτητα και την ποιότητα των αποφάσεών τους. Βοηθάμε τους πελάτες στη βελτιστοποίηση των δανειοδοτικών τους στρατηγικών και τη γρήγορη υλοποίηση των αλλαγών.

Υπηρεσίες μάρκετινγκ

Παροχή βοήθειας στους οργανισμούς για την εύρεση νέων πελατών και την εκμετάλλευση των ευκαιριών για την επέκταση των υπαρχουσών σχέσεων. Με τη συνδρομή μας, οι πελάτες μας επικοινωνούν με τους υποψήφιους πελάτες τους με τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο και με την καταλληλότερη προσφορά.

Επικοινωνία

ΑΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 65, 17561, ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ, ΑΘΗΝΑ, ΕΛΛΑΔΑ

ΤΗΛ: +30 2167 006643

FAX:+30 2167 006639