Θα σας βοηθήσει να κάνετε συνειδητές αποφάσεις.

Η Experian Ελλάδος προσφέρει ένα μοναδικό συνδυασμό στατιστικών, δεδομένων και λογισμικού που μετατρέπει τα δεδομένα σε πολύτιμη γνώση.

Υπηρεσίες για τον πιστωτικό τομέα

Βοήθεια στους οργανισμούς για την αξιολόγηση των κινδύνων και των ωφελημάτων που σχετίζονται με την παροχή πίστωσης σε καταναλωτές και επιχειρήσεις. Η πληροφόρησή μας επιτρέπει στους πελάτες να λαμβάνουν δανειοδοτικές αποφάσεις με καλύτερη ενημέρωση.

Ανάλυση αποφάσεων

Η Experian Ελλάδος προσφέρει ένα μοναδικό συνδυασμό στατιστικών, δεδομένων και λογισμικού που μετατρέπει τα δεδομένα σε πολύτιμη γνώση.

Επικοινωνία

ΑΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 65, 17561, ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ, ΑΘΗΝΑ, ΕΛΛΑΔΑ

ΤΗΛ: +30 2167 006643

FAX:+30 2167 006639


[an error occurred while processing this directive]
Sample Title*$*Sample Description*$*/site-images/EXPERIAN_2CLR_noSM-Web.jpg*$*en_US